Maat et jot

Sechsmol troke Johre en et Land.
Wo blev de Zick? Sei es uns fottjerannt.
Mer han jeleht, dozeet, jeschwaat;
üch e paar Saache beijebraat -
un hoffentlich nit ze vill falsch jemaat.

Freud un Leid - dat hatte mer jenoch.
Mänchmol Schneckekruffe - mänchmol Vugelfloch.:
Arbeit. Fiere. Nemme. Jevve.
Laache. Kriesche. Dat es Levve.
E Stöck vum lange Wäch hat ehr jeschaff.

Maat et jot. Vill Jlöck op örem Wäch.
Ob de Zigge jot sin udder schläch:
He op Äde fruh ze wäde - dat es ör Räch.
Maat et jot. Vill Jlöck op örem Wäch.

Us klein Pänz woote junge Lück.
Jestere es vörbei - un hück es hück.
Mer wünsche üch e besser Morje
ohne Kreech un Hass un Sorje -
un jedem he e Stöck vun singem Draum;
un jedem Kind vun üch ne jröne Baum.

Maat et jot. Vill Jlöck op örem Wäch.
Ob de Zigge jot sin udder schläch:
He op Äde fruh ze wäde - dat es ör Räch.
Maat et jot. Vill Jlöck op örem Wäch.

 

März 1999

Ó rollybrings1999

Diese Seite ist Bestandteil von coelle.de